Acte normative

Acte normative propuse sau adoptate de autoritatile locale
PDF Proces Verbal din 26.09.2007 Incheiat in cadrul sedintei ordinare de consiliu local avand in dezbatere: Informare privind campania agricola de toamna, Prezentarea unor noi acte normative aparute, Informare privind realizarea investitiilor in a anul 2007, obiective propuse pentru a se realiza in continuare;
PDF Hotararea nr.16/26.09.2007 Privind aprobarea schimbului de 2500 mp teren aflati in proprietatea privata a Consiliului Local Lungani cu o suprafata de 2500 mp teren aflati in proprietatea d-nului Mocanu Alexandru;
PDF Proces Verbal din 29.08.2007 Incheiat in cadrul sedintei ordinare de consiliu local avand in dezbatere: Informare privind stadiul reparatiilor curente la scoli, aprovizionarea cu lemne in vederea inceperii noului an scolar 2007-2008, Analiza disciplinei in constructii, evidentierea cladirilor construite fara autorizatii, Informare privind recoltarea cerealelor paioase;
PDF Hotararea nr.15/29.08.2007 Privind aprobarea realizarii unui Parc Eolian in comuna Lungani;
PDF Hotararea nr.14/29.08.2007 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2007;
PDF Proces Verbal din 25.07.2007 Incheiat in cadrul sedintei ordinare de consiliu local avand in dezbatere: Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2007, pe baza bilantului contabil, Masuri ce se impun pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pina la finele anului 2007, Informare privind activitatea desfasurata de Colectivul de Sprijin al autoritatii tutelare si asistenta sociala Lungani, pe semestrul I al anului 2007;
PDF Hotararea nr.13/25.07.2007 Privind mandatarea Primarului comunei Lungani pentru acordarea unui spor de 25 % din salariul de baza pentru referentul cultural;
PDF Hotararea nr.12/25.07.2007 Privind aprobarea participarii comunei Lungani in calitate de membru activ la Ascociata Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS;
PDF Proces Verbal din 27.06.2007 Incheiat in cadrul sedintei ordinare de consiliu local avand in dezbatere: Desfasurarea procesului instructiv-educativ in anul scolar 2006/2007, Masuri pentru pregatirea scolilor in vederea inceperii noului an scolar, Informare privind activitatea desfasurata de cantonier de la inceputul anului, pina in prezent, Informare privind activitatea desfasurata de lucratorii Politiei Lungani in primele 6 luni ale anului 2007;
PDF Hotararea nr.11/27.06.2007 Privind modificarea Bugetului local aprobat pe anul 2007;
PDF Proces Verbal din 30.05.2007 Incheiat in cadrul sedintei ordinare de consiliu local avand in dezbatere: Informare privind gospodarirea si infrumusetarea comunei conform OUG 21/2002 si masurile care s-au intreprins in acest sens, Prezentarea unor legi si documente nou aparute, Masuri ce se impun in rezolvarea cererilor cetatenilor pe cit posibil pe vechile amplasamente, in lichidarea litigiilor intre cetateni in vederea intocmirii titlurilor de proprietate;
PDF Hotararea nr.10/30.05.2007 Privind infiintarea unui post de Consilier Juridic la Primaria comunei Lungani;
PDF Hotararea nr. 9/30.05.2007 Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2008/06.06.2006 incheiat cu Cabinet Medical Individual de Stomatologie Generala Dr. Arustei Maria;
PDF Hotararea nr. 8/30.05.2007 Privind modificarea Bugetului local aprobat pe anul 2007;
PDF Hotararea nr. 7/30.05.2007 Privind persoana responsabila cu ecarisarea teritoriului com. Lungani.
top